> > LUDZIE

Ratusz


Ratusz jest podstawowym budynkiem ludzi można go przekształcić w Zamek i Twierdze Oprócz tego można w nim produkować chłopów, można uderzyć w dzwon dzięki któremu wszyscy chłopi znajdujący się w pobliżu zmienia się w milicje.

Twierdza


Twierdza umożliwia wybudowanie Hodowli Gryfonów. Twierdzę można przekształcić w Zasmek.

Zamek


Zamek pozwala nam wybudować Warsztat i Tajemne Sanktuarium oraz ostatnie ulepszenie znajdujące się w Warsztacie.

Farma


Dzięki farmie zwiększamy naszą populacje.

Ołtarz Królów


Miejsce przywoływania i wskrzeszania bohaterów.

Koszary


Podstawowy budynek do rekrutacji armii piechurów, Strzelców, oraz Rycerzy. Tutaj wynaleźć możemy ulepszenia takie jak Defend, Long Rifles, i Animal War Training.

Tartak


Tutaj możemy składować drewno. Oprócz tego możemy opracować ulepszenia dzięki którym wzmocnimy nasze budynki oraz chłopi będą nosić większą ilość drewna.

Kużnia


Tutaj możemy ulepszyć bronie i pancerz naszych wszystkich jednostek. Bez tego budynku nie ma możliwości wybudowania warsztatu ani wież.

Wieża Obserwacujna


Wieże nie strzelające lecz powiększające pole widzenia. Można je ulepszyć w wierze strażniczą i strzelniczą.

Wieża Strażnicza


Zdolna do atakowania zarówno jednostek naziemnych, jak i powietrznych.

Wieża Strzelnicza


Najsilniejsza a zarazem najwolniejsza z wież, nie posiada zdolności atakowania jednostek powietrznych.

Warsztat


Warsztat umożliwia nam zakup Żyrokopterów, Kanonierów, oraz Czołgów Parowych. Dodatkowo w tym budynku są prowadzone badania nad ulepszeniem Gyrocopter Bombs oraz zdolnością Kanonierów Flare.

Tajemne Sanktuarium


Pozwala rekrutować kapłanów mogących leczyć oraz czarodziejki które jak kapłani mogą rzucać czary. Można tu również udoskonalić rzeczy związane z magią.

Hodowla Gryfonów


W Hodowli Gryfonów możemy zakupić Gryfich Jaźców oraz ich ulepszenie Młot burzy.

 
.