> > PODSTAWY

Klawiatura i Mysz
Podczas gry w Warcraft III, przez większość czasu będziesz wydawał polecenia swoim jednostkom i budynkom za pomocą myszy. Zaawansowani gracze mogą dodatkowo pomagać sobie używając skrótów klawiszowych.
Lewy przycisk myszy (LPM)
Aby zaznaczyć budynek lub jednostkę, kliknij ją LPM. Aby wybrać grupę jednostek, musisz przytrzymać LPM, a następnie zakreślić dookoła niej prostokąt. Aby cofnąć zaznaczenie wybranej jednostki lub grupy jednostek, kliknij LPM dowolne, puste miejsce na mapie. Lewym przyciskiem myszy wydajesz również polecenia dotyczące budynków, jak np. szkolenie nowych jednostek bądź opracowywanie nowej technologii. Służy on także do wybierania pozycji z menu.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) - polecenia domyślne
Aby wydać zaznaczonym jednostkom polecenie domyślne, skorzystaj z prawego przycisku myszy. Kliknięcie PPM na innej jednostce, budynku lub miejscu na mapie, spowoduje wydanie rozkazu uznanego za najlepszy w danej sytuacji.
Kliknięcie PPM na wrogiej jednostce spowoduje wydanie rozkazu do ataku. Kliknięcie na dowolnym miejscu na mapie wyśle tam zaznaczone oddziały. Po zaznaczeniu budynku i kliknięciu PPM wolnego miejsca na mapie, wyszkolone w tym jednostki udadzą się we wskazane miejsce tuż po ich "wyprodukowaniu". Punkt ten nazywa się punktem zbiórki, zostanie oznaczony flagą. Po wybraniu Ratusza (lub jego odpowiednika- Drzewo Życia itp.) i kliknięciu PPM kopalni złota lub drzew, twoi robotnicy automatycznie po "narodzeniu" udadzą się na miejsce i rozpoczną pozyskiwanie surowca.
Po wybraniu robotnika i kliknięciu PPM kopalni złota lub drzew, robotnik automatycznie rozpocznie pozyskiwanie surowca. Możesz także kliknąć PPM uszkodzony budynek lub jednostkę mechaniczną, jeśli chcesz aby robotnik zajął się ich naprawą.
Robotnicy i jednostki transportowe
Po kliknięciu PPM budynku lub jednostki zdolnych przenosić inne oddziały (Goblin Zeppelin), robotnik nie przystąpi do jego naprawy lecz po prostu do niego wsiądzie. Aby naprawiać jednostki tego typu należy użyć polecenia Napraw.
Punkty nawigayjne i serie rozkazów
Aby wydać ciąg rozkazów domyślnych, przytrzymaj klawisz Shift klikając PPM. Twoje jednostki będą poruszały się po zadanej drodze, zaatakują kolejne cele, lub wykonają następne polecenia, w kolejności, w jakiej zostały wydane przez Ciebie.
Kółko myszki
Kółko myszki pozwala regulować stopień powiększenia obrazu (jak dla mnie jest to kąt nachylenia kamery ale ...)
Środkowy przycisk
Przytrzymaj środkowy przycisk, by móc ruchami myszki przesuwać obszar widoczny w głównym menu gry.
Bezczynni robotnicy
Specjalne pole w lewej, dolnej części ekranu (nad mapką) zawiera liczbę robotników nie biorących udziału w żadnej pracy. Kliknięcie tej ikony umieszcza kolejnych bezczynnych robotników w centrum ekranu. Podobny skutek uzyskasz naciskając klawisz F8.
Poruszanie się po mapie
Aby przesunąć obszar widoczny w głównym oknie gry, posłuż się strzałkami kursora, lub przesuń wskaźnik myszki w pobliże którejś z krawędzi ekranu. Specjalne kółko myszki pozwoli ci regulować stopień powiększenia oglądanego fragmentu mapy.
Powiadomienia
Gra Warcraft III w różnoraki sposób powiadamia cię o ważnych wydarzeniach w czasie gry. Na przykład, jeśli twoje jednostki są atakowane, usłyszysz ostrzeżenie dźwiękowe, a na mini mapie pojawi się symbol pokazujący to miejsce. Wciśnięcie spacji spowoduje wycentrowanie obrazu na miejscu ostatniego powiadomienia. Kolejne wciśnięcia spacji spowodują przejście do ostatnich 8 powiadomień w odwróconej kolejności.
Przełączanie pomiędzy wieloma Ratuszami
Jeżeli masz więcej niż jeden Ratusz (lub jego odpowiednik) możesz się szybko przełączać między nimi wciskając klawisz Backspace. Każde wciśnięcie Backspace spowoduje wycentrowanie obrazu na ratuszu.
Zaznaczanie większej ilości jednostek
Zamiast zakreślać grupę jednostek prostokątem, możesz zaznaczyć większą ich ilość przytrzymując klawisz Ctrl i klikając jedną z nich LPM. Wszystkie jednostki tego samego typu widoczne na ekranie zostaną zaznaczone automatycznie.
Przełączanie pomiędzy wieloma Ratuszami
Aby dodać jednostkę do utworzonej wcześniej grupy, zaznacz grupę, a następnie trzymając klawisz Shift kliknij odpowiednią jednostkę LPM. Aby usunąć jednostkę z grupy, zaznacz grupę, a następnie trzymając klawisz Shift kliknij jednostkę LPM.
Pomijanie szyku
Gdy któryś z twoich oddziałów otrzyma polecenie ruchu lub ataku, wchodzące w jego skład jednostki będą się poruszały w szyku bojowym, zatrzymując się od czasu do czasu by zaczekać na maruderów. Jeżeli zależy ci na jak najszybszym przemieszczeniu oddziału w inne miejsce, wydając rozkaz przytrzymaj klawisz Alt.
Przełączanie pomiędzy wieloma Ratuszami
Aby zbliżyć kamerę i obejrzeć akcję z perspektywy ziemi, rusz kółkiem myszki do przodu. Aby wrócić do widoku z góry, rusz kółkiem myszki do tyłu. Możesz także posłużyć się klawiszami Page Up oraz Page Down na klawiaturze.
Obracanie kamery
Oprócz regulacji skali powiększenia kółkiem myszy, klawisze Insert i Delete pozwolą ci obracać kamerę o 90 stopni w lewo i prawo.
.